Адрес на репетициите

Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет: Rue Belliard 99 1040 Bruxelles

График на репетициите

По-малко напреднали: вторник от 17.40 ч
Напреднали: сряда от 17.40 ч.

Контакти

0477 06 25 18 / mariai1969@yahoo.fr
Ръководител: Мария Иванова

На хоротов Брюксел